Nemzetközi konferencia: Kárpáti Ukrajna

Az Európai Emlékezet és Szolidaritás Hálózata és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete

Kárpáti Ukrajna: hosszú viták a legrövidebb életű államról.

Esettanulmányok a konfliktusok meghatározó narratíváiról

címmel konferenciát szervez 2012. november 16-án a Nyíregyházi Főiskola Kelet- és Közép-európai Kutatóközpontjában.

A konferencia hátterét az adja, hogy fontos, bizalomépítő lépésnek tartjuk a tudományos eszmecserét a sokszor szélsőségesen negatív sztereotípiák lebontása érdekében, továbbá elengedhetetlennek tekintjük egy olyan szakmai alap megteremtését, amely nemcsak a történetek lekerekítését teszi lehetővé, hanem az ütköztetést, a szembesítést azzal és a kibeszélését annak, hogy mi is fáj a másiknak.

A nemzeti történetírások eltérő hangsúlyai eddig akadályozták a fájdalmak megbeszélését a Kárpátalján 1939 márciusában történt eseményekkel kapcsolatban. Az elmúlt időkben a magyar katonai beavatkozás részletei tisztázásának szándéka és ebben az elvárt magyar szakmai közreműködés hiányának hangoztatása nemegyszer szélsőséges megnyilvánulásokba csapott át, sőt a kérdés a napi politikai csatározások témájává is vált. Elég, ha csak a vereckei honfoglalási emlékmű körüli sokéves konfliktussorozatra emlékeztetünk.
Kárpátalja történetében az 1939. márciusi események túlmutatnak a regionális történelmen, a történet túlmutat önmagán. Ezt világítják meg lengyel, osztrák, román, ukrán és magyar szakemberek.

Program:


Kárpáti Ukrajna: hosszú viták a legrövidebb életű államról
Esettanulmányok a konfliktusok meghatározó narratíváiról


Nemzetközi konferencia az Európai Emlékezet és Szolidaritás Hálózatának programja keretében

2012. november 16. péntek
Nyíregyházi Főiskola
Kelet- és Közép-európai Kutatóközpont,
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B

9.00-9.30 Megnyitó: JÁNOSI Zoltán (rektor, Nyíregyházi Főiskola); PÓK Attila (igazgatóhelyettes, MTA BTK Történettudományi Intézet, az ENRS Intézőbizottságának tagja)


9.30-10.00 Sajtófélóra


10.00-12.00 I. szekció: Lengyel, román és szlovák nézőpontok
Levezető elnök: PÓK Attila


10.00-10.30 Dariusz DABROWSKI – Piotr CICHORACKI (Történettudományi Intézet, Wrocławi Egyetem): Az 1939-es kárpátaljai események lengyel nézőpontból


10.30-11.00 Cornel GRAD (Vasile Goldiş Nyugati Egyetem, Arad): Románia álláspontja Kárpáti Ukrajna annektálásával kapcsolatban (1939 március). Politikai, diplomáciai, katonai és humanitárius aspektusok


11.00-11.30 Ottmar TRAŞCĂ (Román Akadémia George Bariţiu Történettudományi Intézete, Kolozsvár): Kárpáti Ukrajna kérdése a román dokumentumok tükrében, 1938–1939


11.30-12.00 JANEK István (MTA Bölcsészettudományi Kutatóintézet Történettudományi Intézet): A szlovák–magyar „kis háború” történetének interpretációja a nemzeti történetírásokban


12.00-13.00 Ebédszünet


13.00-15.00 II. szekció: Magyar és német reláció
Levezető elnök: Michael MOSER


13.00-13.30 ZEIDLER Miklós (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest): A magyar revizionizmus és Kárpátalja


13.30-14.00 B. STENGE Csaba (Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára): Magyar hadműveletek Kárpátalján 1939 márciusában


14.00-14.30 RITTER László (történész, Budapest): A német és magyar hírszerző és biztonsági szervek és Kárpátalja, 1938–1939 (Az Abwehr és a Vezérkari Főnökség 2. osztályának hírszerző és szabotázs tevékenysége)


14.30-15.00 Olekszandr BOGIV (Kárpátaljai Állami Egyetem, Ungvár): A kárpátukrán kérdés hatása a magyar–német viszonyra 1938–1939-ben


15.00-15.30 Kávészünet


15.30-18.00 III. szekció: Az ukrán tényező
Levezető elnök: Ottmar TRAŞCĂ


15.30-16.00 Román OFICINSZKIJ (Ungvári Nemzeti Egyetem, Ungvár): A második világháború ukrán kiindulópontja: Kárpáti Ukrajna történetének jelenkori nemzetihazafias interpretációs kísérletei


16.00-16.30 Olekszandr PAHIRYA (Tarasz Sevcsenko Nemzeti Egyetem, Kijev): Kárpáti Szics: út a paramilitáris szervezettől a fegyveres honvédelemig


16.30-17.00 Michael MOSER (Szlavisztikai Intézet, Bécsi Egyetem): Milyen nyelven beszéltek Kárpáti Ukrajnában (politikai vagy nyelvészeti kérdés?)


17.00-17.30 FEDINEC Csilla (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete, Budapest): „...önbizalmat jelentene...” Kárpátalja az 1938–39-es időszak magyar politikai retorikájában


17.30-18.00 Vita


Ukrán–orosz–magyar szinkrontolmácsolást a szervezők biztosítanak!

Címkék: történelem